RZP | RAD U ZATVORENOM PROSTORU

rzp2

CILJNE SKUPINE:
električari, montažeri, instalateri,
OBJEKTI:
ventilacioni i instalacioni tuneli, šahtovi, kanalizacione cijevi itd.

A. TEORIJSKA OBUKA | 4 nastavna sata

 • Uvod
 • Definicije i značenja zatvorenih prostora
 • Opasnosti i rizici zatvorenih prostora
 • Osnovni principi zaštite i prevencije
 • Zaštitna oprema
 • Siguran način rada
 • Provjere i testiranja
 • Mjere prevencije
 • Specijalna oprema i alati
 • Komunikacija
 • Plan evakuacije

B. PRAKTIČNA OBUKA | 4 nastavna sata

 • Oprema za rad na visini, i ostala zaštitna oprema, pregled opreme
 • Ulazak u zatvoreni prostor, kretanje, izlazak

Ovom obukom, polaznik dobija potrebna znanja i vještine za samostalan rad u zatvorenim prostorima.
Po završetku obuke, polaznik pristupa polaganju ispita (teoretski i praktični).
Za prolazak na ispitu, polaznik mora zadovoljiti sve zadane vježbe uz dovoljan broj prikupljenih bodova, po
bodovnoj listi . Polaznik koji ne osvoji dovoljan broj bodova tj. ne položi ispit neće dobiti certifikat.

NAKON USPJEŠNO ZAVRŠENOG ISPITA, SVAKI POLAZNIK DOBIJA:
• Cetifikat sa jedinstvenim ID brojem
• ID karticu sa slikom
• Priručnik za rad
• Registraciju u bazi podataka Trening centra

VAŽENJE CERTIFIKATA
TRAJANJE CERTIFIKATA – 24 mjeseca
ROK ZA OBNOVU – 24 mjeseca + 1 mjesec
TRENING CENTAR ZA RAD NA VISINI
Halilovići bb / 71000 Sarajevo
M: 062 127 457 | 061 724 121
E: obuka@visinskiradovi.ba

dno

 • Tags: :