VAŠ POUZDAN PARTNER U RADU NA VISINI!

VISINSKI RADOVI

Visinski radovi su odjel kompanije VIP Design d.o.o. Sarajevo. Ovaj segment kompanije je nastao kao odgovor izraženim potrebama za izvođenjem radova na teško pristupačnim radnim pozicijama. Kompanija u svom radu poštuje i primjenjuje zakone Bosne i Hercegovine kao i sigurnosne procedure za rad na visini propisane od strane svjetske organizacije IRATA. Jedan od naših prvih koraka je bio da u svakodnevni rad na visini, uvedemo iste standarde i sigurnosne procedure, koje se primjenjuju u EU.

U sklopu ovog zadatka, bilo je neophodno da naši uposlenici posjeduju internacionalne IRATA certifikate, a koje su dobili nakon upješno završenih treninga i položenih ispita. Posebnu pažnju u svom radu posvećujemo opremi za rad na visini, koristeći samo opremu koja zadovoljava CE i EN standarde. Provođenjem sigurnosnih procedura i redovnom kontrolom opreme za rad smanjili smo rizik na najmanju moguću mjeru, a ujedno i povećali efikasnost u radu. Ono što smatramo našim najvećim uspjehom su stotine uspješno završenih projekata, a da ni u jednom trenutku nije bila narušena sigurnost naših uposlenika.

Obzirom da je skoro pa uvijek u pitanju rad na teško pristupačnim mjestima, uz uvijek prisutan visoki rizik, svoje poslove obavljamo raznim tehnikama pristupa:

  • Pristup užetom (industrijski alpinizam)
  • Pristup visećom radnom platformom,
  • Pristup pokretnom skelom
  • Pristup konstrukcijama i stubovima

 

U dosada realiziranim projektima smo skupili neprocjenjivo iskustvo sa kojim danas poslove obavljamo profesionalnije i efikasnije, a sigurnost zadržavamo na najvišem nivou. Naša misija je da u svakodnevnom radu poboljšavamo sigurnosne procedure, stičemo nova znanja i unapređujemo partnerske odnose sa drugim kompanijama. Na osnovu stečenih znanja, vještina i iskustava te ukazanih potreba odlučili smo da segment rada na visni dopunimo sa neizostavnim segmentima.

Tako danas imamo imamo razvijene odjele:

  • Savjetovanje i prodaja opreme za rad na visini,
  • Inspekcija opreme za rad na visini,
  • Konsultantske usluge i izrade elaborate za sigurnost u radu na visini,
  • Obuka za rad na visini.

Svaki novi posao, za nas je novi izazov i novo iskustvo.
“Ako mislite da je nemoguće – pozovite nas!”

“Ako mislite da je nemoguće - pozovite nas!”
Svaki novi posao, za nas je novi izazov i novo iskustvo.
Upoznajte našu porodicu!
Visinski radovi su dio porodice kompanija VIP Design, ePoklon i Outdoor shop. Pogledajte i našu ostalu ponudu!
© 2020 VIP Design d.o.o.
bs_BABosnian