ZAVOD ZA VODOPRIVREDU

VRSTE AKTIVNOSTI
  • čišćenje staklene fasade
OBIM POSLA
  • 3.000 m2
KORIŠTENE TEHNIKE PRISTUPA
  • viseća radna platforma
  • pristup užetom
  • pokretna radna skela
  • radna dizalica
PERIOD RADA
  • Avgust / Septembar 2015.