Potreba za sanacijom posebno je aktuelna nakon ratnih dejstava i oštećenja zgrada, kao i zbog dotrajalosti fasada. Usljed svega navedenog došlo je do pojave pukotina na fasadama zgrada i nebodera, koje opet uzrokuju curenje vode u stanove.

Obzirom da se radi o nepristupačnim mjestima za korištenje standardih načina sanacije, mi kao firma imamo razrađene metode pristupa oštećenim dijelovima građevine, bez obzira na visinu.

Pored toga, naši djelatnici su osposobljeni za kvalitetnu sanaciju nastalih oštećenjenja, koristeći specijalna zaptivna i fasadna sredstva.

[envira-gallery id=”444″]