Pranje i čišćenje je naš najrazvijeniji segment visinskih radova. U ovom segmentu smo uspjeli se specijalizirati za kvalitetno i efikasno pranje staklenih fasada visokih građevina. Iz dosadašnjih uspješno realiziranih projekata možemo istaknuti pranje tornjeva UNITIC-a, kao građevine sa najvećom površinom staklene fasade, kao i građevinom na kojoj smo uspješno kombinirali sve tehnike, koristeći visinsku radnu platformu, spuštanje užadima i skelu.

Za pranje staklenih površina koristimo najkvalitetnija sredstva za pranje, kojima osim prljavštine uspješno uklanjamo i sve ostatke štetnih djelovanja vlage, UV-zračenja, prašine, smoga, produkata izgaranja, kiselih kiša…