odrzavanje

U našim gradovima možemo vidjeti objekte čije fasade su u vrlo lošem stanju zbog dotrajalosti, nagomilane prljavštine i oštećenja koja su često prijetnja sigurnosti građana.
Starim fasadama je potrebno redovno održavanje ( pranje, farbanje, popravci, sanacije, postavljanje termo fasada na stare klasične fasade …)
Pored starih objekata vidimo sve više objekata novogradnje čije fasade su urađene od kombinacija stakla, metala, kamena…
Fasade poslovnih zgrada urađene od navedenih materijala imaju svoje prednosti i mane. Pored cijelog niza prednosti ovi materijali imaju manu, a to je osjetljivost na vanjske uticaje i hemikalije. Štetno djelovanje dolazi od uticaja vlage, UV-zračenja, prašine, smoga, produkata izgaranja, kiselih kiša…
Prljavština se taloži i vremenom stvara teško odstranjiv talog. Talog koji nastaje od navedenih faktora fasadama daje izgled zapuštenosti i dotrajalosti.
U slučaju neredovnog održavanja, višegodišnje djelovanje “nagrizanje” štetnih materija može proizvesti trajna oštećenja na fasadama. Fasade od navedinih materijala su vrlo skupe. Trajnost i funkcionalnost fasada isključivo zavisi od redovnog održavanja. Cijena redovnog održavanja fasade je vrlo niska u poređenju sa štetama koje mogu nastati zbog nebrige.
Čišćenje fasada se obavlja svake godine pogotovo u gradovima gdje su štetni uticaji u velikoj mjeri zastupljeni.
Pod održavanjem objekata, podrazumijevamo:

  • Pranje krovova (čišćenje oluka), fasada, kamenih i betonskih površina, trotoara…
  • Molerski radovi
  • Postavljanje specijanih masa na spojeve stolarije i fasade
  • Uklanjanje grafita
  • Postavljanje zaštite od ptica na fasade, prozore, oluke.
  • Uklanjanje paučine
[gallery_bank type=”images” format=”masonry” title=”true” desc=”false” responsive=”true” animation_effect=”” album_title=”false” album_id=”3″]