platforma

VIP DESIGN doo po povoljnim cijenama iznajmljuje viseće radne platforme, skele, dizalice.

Na osnovu vašeg upita i poznatih parametara pravimo procjenu na koji način se lakše, brže i jeftinije mogu izvesti određeni radovi.

Potrebni parametri:

  • Opis radova,
  • Visina na kojoj se vrše radovi,
  • Vrsta i težina materijala koji se transportuje,
  • Broj radnika za obavljanje poslova,
  • Procjena vremena koje je potrebno da se izvrše radovi ( trajanje najma ).

Na osnovu navedenih parametara i izlaska na objekat ćemo doći do optimalnog riješenja za izvođenje visinskih radova.

Karakteristike:

  • Brza montaža i velika ekonomičnost,
  • Oslanjanje na krov i ostale čvrste pozicije na objektima,
  • Platforme se kreću pomoću sajli i elektro motora na radnu visinu od preko 200m,
  • Mogućnost prilagođavanja specifičnim situacijama i zahtijevima,
  • Sigurnost na visokom nivou ( posjeduju CE certifikat).

 

Kontakt telefon: +387 62 127 457 e-mail: fikret.vipdesign@gmail.com