SANACIJA

Potreba za sanacijom posebno je aktuelna nakon ratnih dejstava i oštećenja zgrada, kao i zbog dotrajalosti fasada.

OPŠIRNIJE

  • Tags: :