SANACIJE FASADA

VRSTE AKTIVNOSTI
  • Zaptivanje pukotina na fasadama sa specijalnim zaptivnim masama otpornim na mraz i UV zračenje sa ciljem sprečavanja prodora vode u objekte i sprečavanja mraza da razara-razbija fasade
  • Sanacija ratnih šteta
OBIM POSLA
  • Desetine stambenih zgrada u gradu Sarajevu
KORIŠTENE TEHNIKE PRISTUPA
  • Viseća radna platforma
  •  Pristup užetom
  • Pokretna radna dizalica
PERIOD RADA
  • 2012 do danas