RDS-2 | RAD NA DRVENIM STUBOVIMA I KROVOVIMA – NIVO 2.

KROVOVI

CILJNE SKUPINE:
električari, montažeri, instalateri…
OBJEKTI:
ljestve, drveni i betonski stubovi za struju i PTT, visoka i niska gradnja

Obavezan završen nivo RDS-1

 1. TEORIJSKA OBUKA | 1 nastavni sat
  • Napredna procjena rizika,
 2. PRAKTIČNA OBUKA | 7 nastavnih sati
  • Oprema za rad na visini specificirana za rad na betonskim i drvenim stubovima i krovovima, pregled opreme,
  • Čvorovi, postavljanje jednostavnih i višekrakih kombinovanih sidrišta, po IRATA standardima
  • Napredne tehnike pristupa radnim pozicijama, radno pozicioniranje i silaženja sa stubova
  • Napredne tehnike vertikalnog transporta tereta (opreme i uređaja) na visinu, postavljanje kompleksnih sistema za transport tereta,
  • Tehnike spašavanja i spuštanja unesrećenog sa stuba i krova, komunikacija sa nadležnim službama.

Ovom obukom, polaznik dobija napredna znanja i vještine za samostalan rad na drvenim i betonskim
stubovima, ravnim i kosim krovovima, spašavanje, procjenu rizika za sebe i za tim, kao i potrebna znanja
vezana za sigurnosne procedure u rada na visini, po IRATA standardima (IRATA eng. International Rope
Access Trade Association).
Po završetku obuke, polaznik pristupa polaganju ispita (teoretski i praktični).
Za prolazak na ispitu, polaznik mora zadovoljiti sve zadane vježbe uz dovoljan broj prikupljenih bodova, po
bodovnoj listi . Polaznik koji ne osvoji dovoljan broj bodova tj. ne položi ispit neće dobiti certifikat.

NAKON USPJEŠNO ZAVRŠENOG ISPITA, SVAKI POLAZNIK DOBIJA:
• Cetifikat sa jedinstvenim ID brojem
• ID karticu sa slikom
• Priručnik za rad
• Registraciju u bazi podataka Trening centra

VAŽENJE CERTIFIKATA
TRAJANJE CERTIFIKATA – 24 mjeseca
ROK ZA OBNOVU – 24 mjeseca + 1 mjesec
TRENING CENTAR ZA RAD NA VISINI
Halilovići bb / 71000 Sarajevo
M: 062 127 457 | 061 724 121
E: obuka@visinskiradovi.ba

 

 

dno

 • Tags: :