RDS-1 | RAD NA DRVENIM STUBOVIMA I KROVOVIMA – NIVO 1.

KROVOVI

CILJNE SKUPINE:
električari, montažeri, instalateri…
OBJEKTI:
ljestve, drveni i betonski stubovi za struju i PTT, visoka i niska gradnja

 1. TEORIJSKA OBUKA | 2 nastavna sata
  • Osnovni pojmovi o radu na visini,
  • Evropski standardi i norme o radu na visini,
  • Procjena rizika.
 2. PRAKTIČNA OBUKA | 6 nastavnih sati
  • Oprema za rad na visini specificirana za rad na betonskim i drvenim stubovima i krovovima, pregled opreme,
  • Osnovni čvorovi, postavljanje sidrišta,
  • Tehnike pristupa radnim pozicijama, radno pozicioniranje i silaženja sa stubova,
  • Kretanje na ravnim i kosim krovovima
  • Vertikalni transport tereta (opreme i uređaja) na visini,
  • Osnovne tehnike spašavanja unesrećenog sa stuba i krova, komunikacija sa nadležnim službama.

Ovom obukom, polaznik dobija sva potrebna znanja i vještine za samostalan rad na drveni i betonskim
stubovima, ravnim i kosim krovovima, kao i potrebna znanja vezana za sigurnosne procedure rada na visini,
po IRATA standardima (IRATA eng. International Rope Access Trade Association).
Po završetku obuke, polaznik pristupa polaganju ispita (teoretski i praktični).
Za prolazak na ispitu, polaznik mora zadovoljiti sve zadane vježbe uz dovoljan broj prikupljenih bodova, po
bodovnoj listi . Polaznik koji ne osvoji dovoljan broj bodova tj. ne položi ispit neće dobiti certifikat.

NAKON USPJEŠNO ZAVRŠENOG ISPITA, SVAKI POLAZNIK DOBIJA:
• Cetifikat sa jedinstvenim ID brojem
• ID karticu sa slikom
• Priručnik za rad
• Registarciju u bazi podataka Trening centra

VAŽENJE CERTIFIKATA
TRAJANJE CERTIFIKATA – 24 mjeseca
ROK ZA OBNOVU – 24 mjeseca + 1 mjesec
TRENING CENTAR ZA RAD NA VISINI
Halilovići bb / 71000 Sarajevo
M: 062 127 457 | 061 724 121
E: obuka@visinskiradovi.ba

 

 

dno

 • Tags: :