RCS-2 | RAD NA REŠETKASTIM I CIJEVNIM STUBOVIMA – NIVO 2.

STUB1

CILJNE SKUPINE:
zaštita na radu, električari, montažeri, instalateri, varioci, farbari, kranisti, filmska industrija…
OBJEKTI:
visokogradnja, plafoni sportskih i industrijskih hala, konstrukcije mostova, ljestve, silosi, stubovi za struju i PTT,
telekomunikacijski stubovi, stubovi za mjerenje vjetropotencijala, vjetroturbine, i slično

Obavezan završen RCS-1.

 1. TEORIJSKA OBUKA | 1 nastavni sata
  • Procjena rizika – napredna
 2. PRAKTIČNA OBUKA | 7 nastavnih sati
  • Oprema za rad na visini specificirana za rad na rešetkastim i cijevnim stubovima, pregled opreme,
  • Čvorovi, postavljanje jednostavnih i višekrakih kombinovanih sidrišta, po IRATA standardima,
  • Napredne tehnike pristupa radnim pozicijama, radno pozicioniranje i silaženje sa stubova,
  • Napredne tehnike vertikalnog transporta tereta (opreme i uređaja) na visinu, postavljanje kompleksnih sistema za transport tereta,
  • Napredne tehnike spašavanja i spuštanja unesrećenog sa stuba, komunikacija sa nadležnim službama.

Po završetku obuke, polaznik pristupa polaganju ispita (teoretski i praktični).
Za prolazak na ispitu, polaznik mora zadovoljiti sve zadane vježbe uz dovoljan broj prikupljenih bodova, po
bodovnoj listi . Polaznik koji ne osvoji dovoljan broj bodova tj. ne položi ispit neće dobiti certifikat.

NAKON USPJEŠNO ZAVRŠENOG ISPITA, SVAKI POLAZNIK DOBIJA:
• Cetifikat sa jedinstvenim ID brojem
• ID karticu sa slikom
• Priručnik za rad
• Registarciju u bazi podataka Trening centra

 

VAŽENJE CERTIFIKATA
TRAJANJE CERTIFIKATA – 24 mjeseca
ROK ZA OBNOVU – 24 mjeseca + 1 mjesec
TRENING CENTAR ZA RAD NA VISINI
Halilovići bb / 71000 Sarajevo
M: 062 127 457 | 061 724 121
E: obuka@visinskiradovi.ba

dno

 • Tags: :