onama2

Visinski radovi su odjel Firme VIP Design d.o.o. Sarajevo. Ovaj dio firme je nastao kao odgovor izraženim potrebama današnje visoke gradnje za izvođenjem radova i pružanja usluga servisa na teško pristupačnim radnim pozicijama.
Do danas smo stvorili respektabilnu ekipu dobro obučenih ljudi za izvođenje raznih poslova na visini:

  • Održavanje objekata,
  • Defektaža i sanacija fasada,
  • Čišćenje fasada u sklopu redovnog održavanja i nakon građevinskih radova,
  • Sanacije krovova,
  • Razne vrste montaža i demontaža,
  • Završna kontrola kvalitete izvedenih radova,
  • Iznajmljivanje sigurnosne opreme za rad na visini,
  • Iznajmljivanje opreme za industrijski alpinizam,
  • Planiranje sistema i postavljanje sigurnosne opreme za rad na visini,
  • Iznajmljivanje Visećih radnih platformi.

onama1

Ekipu prati dobra obučenost i opremljenost vrhunskom opremom za industrijski alpinizam, viseće radne paltforme, pokretne radne dizalice i skele naj novije generacije. U svom radu posebnu pažnju posvećujemo sigurnosti i poštivanju sigurnosnih standarda koristeći certificiranu opremu (CE, EN). Provođenjem sigurnosnih procedura i redovnom kontrolom opreme za rad smanjili smo rizik na najmanju moguću mjeru, a povećali efikasnost u radu.
Kompanija u svom radu poštuje i primjenjuje BiH zakone kao i sigurnosne procedure za rad na visini propisane od strane svjetske organizacije IRATA. Naši radnici posjeduju IRATA certifikate, koje su dobili nakon upješno završenih treninga i položenih ispita.
Svaki novi posao, za nas je novi izazov i novo iskustvo. Uspješnost izvedenih projekata se ogleda u zadovoljstvu naših klijenata i partnerskih kompanija. Naša misija je da u svakodnevnom radu poboljšavamo sigurnosne procedure, stičemo nova znanja i unapređujemo partnerske odnose sa drugim kompanijama.
U realizovanim projektima smo često kombinirali razne tehnike pristupa radnim pozicijama, kako bi smo poslove obavili što efikasnije.
U dosada realiziranim projektima smo skupili neprocjenjivo iskustvo, sa kojim danas poslove obavljamo profesionalnije i efikasnije, a sigurnost zadržavamo na najvišem nivou.
Moramo napomenuti da smo do sada bili “gosti” skoro svih visokih poslovnih i stambenih objekata u Sarajevu, kao što su tornjevi UNITIC-a, Importanne centar, BBI Centar, Hotel Radon Plaza, Vodoprivreda BiH, PC Kumrovec, itd…

onama3

I na kraju možemo samo reći:

Ako mislite da je nemoguće – pozovite nas!