CEMENTARA KAKANJ

PROJEKAT 1

VRSTE AKTIVNOSTI
 • Uklanjanje oštećenih pleksiglas ploča i postavljanje novih polikarbonatnih ploča
OBIM POSLA
 • 120 m2
KORIŠTENE TEHNIKE PRISTUPA
 • viseća radna platforma
 • pristup užetom
PERIOD RADA
 • Mart / Maj 2014.

PROJEKAT 2

VRSTE AKTIVNOSTI
 • Zamjena oštećenih salonit ploča na depo hali
OBIM POSLA
 • Više različitih pozicija
KORIŠTENE TEHNIKE PRISTUPA
 • pristup užetom
 • pokretna radna skela
PERIOD RADA
 • Juni 2015.

PROJEKAT 3

VRSTE AKTIVNOSTI
 • Čišćenje naslaga klinkera na silosima klinkera
OBIM POSLA
 • 400 m2
KORIŠTENE TEHNIKE PRISTUPA
 • pristup užetom
PERIOD RADA
 • August, septembar, oktobar 2015.

PROJEKAT 4

VRSTE AKTIVNOSTI
 • Zamjena oštećenih limova na silosima klinkera
OBIM POSLA
 • 200m2 lima
KORIŠTENE TEHNIKE PRISTUPA
 • pristup užetom
PERIOD RADA
 • August, septembar, oktobar 2015.

PROJEKAT 5

VRSTE AKTIVNOSTI
 • Čišćenje cementnih naslaga na silosima cementa sa unutrašnje strane
OBIM POSLA
 • dva silosa
KORIŠTENE TEHNIKE PRISTUPA
 • pristup užetom
PERIOD RADA
 • Oktobar 2015.